Lịch sử Việt Nam trước hết là Lịch sử xây dựng Môi trường Văn hóa Kiến tạo & Khởi nghiệp

Năm 1945, Mỹ gửi vũ khí, điện đài và cử Đội đặc nhiệm “Con Nai” giúp Việt Nam. Đây là lực lượng vũ trang nước ngoài duy nhất tham gia cuộc chiến giành độc lập của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam tổ chức cứu phi công Mỹ và cung cấp thông tin. Lãnh tụ Hồ Chí Minh quy ước mật khẩu trên điện đài gọi Hoa Kỳ là “Anh em”, Trung Quốc là “Bạn”, Pháp là “Người trung lập”, phát xít Nhật là “Bọn chiếm đóng”.

Ảnh: Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ đội Con Nai tháng 8/1945 ở Việt Bắc.

Ảnh: Vua Duy Tân khi Ngài mới lên ngôi.

Ảnh: Vua Quang Trung do họa sĩ cung đình nhà Thanh vẽ (ảnh trái) và Thơ của Lãnh tụ Hồ Chí Minh tạc ở bia Đền thờ Quang Trung, Nghệ An (ảnh phải): “Nguyễn Huệ là kẻ phi thường; Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu; Ông đà chí cả mưu cao; Dân ta lại biết cùng nhau một lòng; Cho nên Tàu dẫu làm hung; Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà”. Có tin các câu thơ này bị đục bỏ, không rõ vì sao.

Ảnh: Từ trái: Ông Đặng Văn Việt, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, biệt danh “Hùm xám Đường 4”; Bà Lương Thị Nhã; GS. Lê Thi, người kéo cờ ở Ba Đình ngày 2/9/1945; ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an; TS. Minh Đường (tháng 11/2012).

Vua Duy Tân hiền tài từ lúc lên ngôi 8 tuổi. Sau này ông viết Thông điệp Đoàn kết: Lòng yêu quê hương Việt Nam không cho phép tôi ngỏ cửa cho một cuộc tranh chấp nội bộ nào. Điều tôi mong là tất cả các con dân Việt Nam ý thức được họ là một Quốc gia… Điều quan trọng là phải cứu dân tộc Việt Nam khỏi cái họa Phân chia.

Bình luận