Bọ ngựa, trang nam nhi đích thực, tấm gương hy sinh cho tình yêu

Đã nói đến tình yêu là phải nói đến chữ “Cho”. Song dám cho cả cái đầu mình cho người yêu ấm lòng và còn mình dù không còn đầu song vẫn hết lòng “Yêu” như chàng bọ ngựa thì chắc khó anh hùng hảo hán nào dám; E rằng đa phần chỉ nhìn đã “tim đập chân run”, chứ đừng nói đến chuyện học tập.

Những chuyện tình yêu xúc động lòng người, đã đi vào lịch sử, phương Tây thì có Romeo và Juliet, phương Đông thì có Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, song đều cả hai đều sẵn lòng cùng nắm tay nhau để đến một thế giới khác, chứ làm được như chàng bọ ngựa trong ảnh, e thế gian cũng khó tìm.

Bọ ngựa đực hiến dâng cái đầu cho bọ ngựa cái làm bữa điểm tâm, chỉ cốt vẫn được yêu nàng

Bình luận