Khoa học chưa đủ để thành công

Nhà khoa học và vợ chồng anh Nông dân ngồi cùng tầu. Ngồi lâu, Nhà Khoa học nói: “Đố vui đi, ai thua thì trả một đồng cho người thắng”. Anh Nông dân trả lời: “Thế thì ông thắng hết à; Mười ăn một thì mới công bằng”. “Đồng ý, anh hỏi trước đi”, nhà Khoa học nói; Anh nông dân hỏi: “Con gì 9 đầu, 9 đuôi, 9 chân?”; “Chịu”; nhà Khoa học nộp 10đ và hỏi “Thế con ấy là con gì vậy?”; “Tôi cũng không biết?”; anh Nông dân trả lại 1 đồng cho Nhà khoa học, cảm ơn cẩn thận, còn 9 đồng đưa cho vợ.

Bình luận