Xin thầy cho sửa một chữ

Hồi mới thống nhất hai miền Nam Bắc, vì thầy giáo Chính trị đã dạy giỏi, lại có duyên, cho nên khi học môn này, cái gì anh Hai Lúa Nam Bộ cũng thấy mới, thấy hay và luôn ghi chép. Kể cả cái vụ thầy dạy “Tiến thẳng lên Chủ nghĩa Xã hội”, anh cũng giơ tay đánh rụp, “Nhất trí cao” luôn, chỉ đề nghị  xin thầy cho sửa một chữ, nhưng nếu thầy không cho cũng không sao, cho qua luôn, để chút xíu còn mời thầy “Dô”.

Giảng viên hỏi, chữ gì vậy. Anh Hai Lúa nhướng mắt chỉ, chữ “Lên” CNXH đó Thầy? Ngoài Bắc nói “Lên” CNXH thì đúng quá rồi, xong vào đây Thầy cho tụi em sửa là “Xuống” CNXH, mới phù hợp Thực tiễn, bà con mới thông. Nghe xong ngẫm thấy cũng có lý.

Bởi vì “Kinh tế Thị trường” với người Nam Bộ quá quen thuộc, như cơm ăn, nước uống vậy; Trong khi với người Bắc thì là cuộc Cách mạng về Tư duy, đấu tranh lên, đấu tranh xuống để “Tự chuyển hóa” với chính mình, mới dám ra cái thứ “Quá độ” là “Kinh tế Thị trường có định hướng XHCN”, tức “Nửa Kinh tế thị trường”. Đây cũng được xem là minh họa cho việc phân chia ba “Vùng Lãnh thổ” là tất yếu.

Bình luận