Biển Đông không chỉ có ý nghĩa Kinh tế, mà còn là Chủ quyền, An ninh, Thịnh vượng của Việt Nam. Vì thế Việt Nam phải trở thành Quốc gia biển

Việt Nam được đề cao vì có vị thế Địa chính trị, Địa kinh tế. Quốc gia tử tế muốn cùng khai thác, cùng hưởng. Quốc gia không tử tế thì tìm cách lấn chiếm, muốn cướp không hoặc mua như cướp “Vị thế” của ta. Trước tình hình này, là người Việt Nam có vị trí cao, dù vô tình hay hữu ý mà tạo điều kiện để người “Lạ” lấy mất “Vị thế” của Việt Nam, là điều không thể chấp nhận. Nói thế vì:

Thứ nhất: “Mặt tiền” là cách nói bóng về Việt Nam có Biển, Đại Dương là tài nguyên hữu hình, dễ khai thác. Vì thế, tháng 12/2017, ông Kentaro Sonoura, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, nói: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đều ủng hộ “Chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương Tự do và Mở”, trong đó xem “Việt Nam là Quốc gia then chốt”.

Ảnh: Tượng thần Tự do của Mỹ. Đây là biểu tượng của Tự do, Niềm tin cốt lõi cho nhiều Quốc gia trên thế giới.

Ảnh: Kỳ đài Hà Nội trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (Ảnh Minh Đường).

Thứ hai: “Trường học” là cách nói bóng về Biển, Đại Dương là nơi học tập của Việt Nam. Học ai? Học 7 vị Thầy (7 nước phát triển là Anh, Đức, Pháp, Nhật, Mỹ…); Học gì? Học Công nghệ; Kinh tế; Văn hóa,…; Học với ai? Với các trò giỏi của 7 vị Thầy là các nước mới phát triển Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc,…

Ảnh: Thiên An Môn, Trung Quốc.

Thứ ba: “Sân chơi” là cách nói bóng về Biển, Đại Dương là nơi Việt Nam “Sống”, “Làm việc”, “Trình diễn”, “Hưởng thụ”,… bình đẳng với các cường quốc, các Đồng minh. Việt Nam đã có điều thứ nhất, thứ hai, tất có điều thứ ba, tức “Sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đất nước và Chính thể đang đứng trước các khó khăn lớn. Song đây cũng là cơ hội để mỗi người từ người Dân đến Lãnh đạo tỏ rõ bản lĩnh vượt qua chính mình để đất nước được “Đàng hoàng” và “Sánh vai các cường quốc năm châu”.

Bình luận