“Nhượng quyền có thời hạn” Đặc khu cho cường quốc, vừa đáp ứng trước mắt, vừa thỏa mãn nhu cầu lâu dài, góp phần giữ vững chủ quyền, phát triển đất nước

Chiếm giữ đỉnh cao” về Vật chất và Tinh thần luôn là yếu tố đảm bảo chiến thắng. Bình Ngô Đại cáo viết về trận Chi Lăng, trận đó quân ta chiếm lĩnh núi cao, chém đầu tướng giặc. Ngày nay trong lĩnh vực quân sự, người Mỹ chú trọng sử dụng Không quân để chiếm giữ đỉnh cao. Vì thế, trong chiến tranh vùng Vịnh, chỉ trong 38 ngày, phía Mỹ và liên quân đã phá hủy 1.685 trên 5.500 xe tăng, 1.400 trên 3.500 pháo của Iraq.

Ảnh: Ngày 18/6/2018 Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Hội đồng Vũ trụ Quốc gia Mỹ thành lập ngay Quân chủng Vũ trụ (SF), quân chủng thứ 6 của quân lực Mỹ, để “Chiếm giữ đỉnh cao”, quyết tâm bỏ xa đối thủ.

Thực tiễn trong nước và quốc tế cho thấy:

1) Để giữ gìn và phát triển, Việt Nam cần “Cùng chiếm giữ đỉnh cao” trên biển nhờ “Nhượng quyền có thời hạn” các Đặc khu ven biển (ta có hơn 3.000 km bờ biển tuy “Dễ dùng”, song “Khó giữ”) cho các cường quốc phát triển nhất để vừa có Văn hóa, vừa có Công nghệ lâu dài, thay vì “Nhượng” kiểu “Chia lô, bán nền”, giá đã thấp mà Nhà nước chẳng thu được gì;

2) Thực hiện việc đột phá sẽ khó khăn, song bao giờ cũng có cách giải quyết, một khi “Cùng Nghĩ, cùng Làm, cùng Phát triển?

Bình luận