Vấn đề sống còn với Việt Nam là thúc đẩy Văn hóa sản xuất và Kinh tế sản xuất thay thế Văn hóa tiêu dùng và Kinh tế tiêu dùng

Nếu Dân chủ ở Thế kỷ 20 là Dân chủ hóa về Tiêu dùng với các tên tuổi lớn như Coca Cola, Ford, Volkswagen,… thì Dân chủ ở Thế kỷ 21 là Dân chủ hóa về Sản xuất với nhiều cái tên mới những cũng rất lớn mạnh như Google, Microsoft, Wikipedia, Facebook… được phát triển trên nền Internet.

Ảnh: Trụ sở Google cho 2.500 nhân viên ở London. Có thể thấy khắp nơi ở đây là các “không gian kết nối ở dạng Cafe.

Điều này được giải thích bằng việc, nếu ở thế kỷ 20, một số người sản xuất phục vụ đông đảo người tiêu dùng, thì nay ở Thế kỷ 21, đông đảo mọi người sẽ vừa sản xuất, vừa tiêu dùng. Vì thế, giờ đây tham gia các Dự án không chỉ có giới chuyên nghiệp, mà còn các cá nhân, các phong trào xã hội.

Từ đây và chú ý đến tính chất của Tri thức là Sáng tạo và Phân tán sẽ thấy ý nghĩa của việc ở Việt Nam đang hình thành một cách tự phát các Môi trường Kiến tạo Phát triển nhằm xây dựng Tư duy Mới, Thể chế Mới, Văn hóa Mới, phát huy quyền làm chủ trước hết cho các thành viên. Có thể nói, việc hình thành tự phát các Mô hình và Giải pháp này chính là sự đáp ứng các Nhu cầu mới của Giai đoạn mới “Cùng Dẫn dắt, cùng Hành động”.

Ảnh bên: Trường Đại học Stanford, một trong 10 trường danh tiếng nhất của Mỹ, tọa lạc tại trung  tâm của thung lũng Silicon. Trường Đại học này hoạt động theo nguyên tắc “Cộng đồng trước, Công nghệ sau”, ở đây họ ưu tiên các sinh viên hoạt động xã hội.

Việc hình thành Môi trường Kiến tạo Phát triển ở nước ta có nhiều ý nghĩa, nhất là khi tâm lý hưởng thụ và thói quen thích chiếm đoạt thành quả của người khác đã và đang làm Việt Nam ở mức thấp của Văn hóa và Kinh tế Tiêu dùng.

Vì thế, có thể nói, cùng với các Giải pháp Chiến lược, Mục tiêu trước hết của Mô hình “Chính trị Dân chủ, Cộng hòa & Kinh tế Thị trường thực sự” có cốt lõi trước hết là xây dựng Văn hóa Sản xuất và Kinh tế Sản xuất thay thế cho Văn hóa và Kinh tế Xin – Cho.

Bình luận