Để hội nhập thực sự trước hết phải rèn luyện thành người “đàng hoàng”

Điều đáng học đầu tiên ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tự rèn luyện mình thành Tinh hoa và gắn kết các Tinh hoa. Chính sự gắn kết Chí khí, Trí tuệ của Người với Chí khí, Trí tuệ các Tầng lớp tinh hoa trong, ngoài nước đã liên tiếp tạo ra các công trình bất hủ, mà tiêu biểu là Cách mạng Tháng 8 năm 1945, kiến tạo nên một Chính thể mới – Chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và một Văn hóa mới – Văn hóa Độc lập.

Nghiên cứu về tầm quan trọng của các “Đặc khu”, một trường Đại học ở Mỹ đã làm một thử nghiệm, xây dựng một khu nhà giam như thật, trong đó các sinh viên đóng vai “Ra lệnh – Cai ngục” và “Tuân lệnh – Tù nhân”. Những sinh viên tham gia “trò chơi” này có thể tự dừng trò chơi này bất cứ lúc nào, nếu thấy không còn quan tâm và thích thú nữa. Những người tổ chức thử nghiệm nhận xét, một thời gian dài sau khi kết thúc, dấu ấn của “Tù nhân – Tuân lệnh” và “Cai ngục – Ra lệnh” không bị xóa, vẫn tiếp tục tác động trong cuộc sống thường nhật của các sinh viên.

Ảnh: Một gia đình với áo dài cách tân đa mầu, quần jean, skinny, giày thể thao,… mồng một Tết 2017 ở Chùa Một Cột, Hà Nội (Ảnh: Minh Đường). Từ các điều bình dị trong đời sống, sẽ thấy tư duy “Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo” sẵn trong tâm hồn người Việt và đang phát triển tự nhiên cùng Thời đại.

Kết luận của những người làm thí nghiệm trên giúp 5 Tầng lớp xã hội và nhất là các Tinh hoa của Tầng lớp Chính thể nhận rõ hơn tầm quan trọng và cần thiết của việc xây dựng “Đặc khu Văn hóa”. Đây là môi trường của Hội nhập trong nước và Hội nhập Quốc tế. Những người đến đây, ở đây và từ đây đi sẽ có Khát vọng Văn hóa và Năng lực Hội nhập, tiền đề để có thành công trong Thời đại CMXH 4.0.

Vì thế, đây không thể là nơi kinh doanh bất động sản hay casino, vì hai việc này có thể làm bất cứ đâu. Bài học Las Vegas còn đó, “Đặc khu” này nổi tiếng với casino và giải trí song nằm sâu mấy trăm km trong sa mạc và cũng đâu cần ai ưu đãi. Hơn nữa, Việt Nam không muốn có một thế hệ trẻ chỉ muốn đi buôn đất và đánh bạc.

Đó cũng không nhất thiết là công nghệ cao, cho dù cao và mới như những gì mà Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang phô diễn. Đơn giản là nếu chỉ vì công nghệ, thì điều đó làm trong các Trường Đại học hay các Khu Công nghệ cao còn tốt hơn nhiều, do ở đó Việt Nam có đủ các điều kiện thuận tiện hơn nhiều để tiếp thu công nghệ.

Bình luận