Muốn có đèn điện, phải từ bỏ thói quen “Xin phép” cải tiến đèn dầu; Muốn đất nước phát triển cần có chí khí tạo lập Niềm tin mới, Chính thể mới, Con người mới

Triết gia Aristote thời cổ Hy Lạp cho là: “Vật thể rơi tự nhiên có tốc độ rơi tỉ lệ thuận với trọng lượng”, tức vật nặng hơn sẽ rơi nhanh hơn. Chừng 2.000 năm, điều này là chân lý và không ai dám nghĩ khác. Mãi đến thế kỷ 16, chàng thanh niên 20 tuổi Galileo người Ý nghi ngờ chân lý này. Để được ủng hộ, Galileo lấy hai quả cầu sắt to bằng nhau, một đặc, một rỗng, cùng thả trên tháp nghiêng Pisa. Mọi người rất kinh ngạc khi hai quả cầu rơi gần cùng lúc. Từ đó, “Định luật rơi tự do” mang tên ông ra đời.

Ảnh: Tháp nghiêng Pisa, Ý, nơi Galileo làm thí nghiệm.

Thế là sau 2.000 năm, cuối cùng vẫn có người dám nghĩ “Trái quan điểm”, dám làm “Trái Đức tin” của thứ Lý luận Quyền uy có tên Aristote. Triết gia Aristote không tạo ra Lý luận quyền uy, song mỗi người đã thần thánh hóa nó và tự ràng buộc mình. Song, đây lại là khởi đầu để những người Mở đường biết tự giải phóng tư tưởng để góp phần hình thành Tầng lớp Tinh hoa mới và tạo nên cuộc Thay đổi Văn hóa, Chính trị, Xã hội vĩ đại bậc nhất trong lịch sử nhân loại, đó là Thời kỳ Phục hưng.

Ảnh: Câu cá ở Hawaii. Hawaii là một trong các Đặc khu Văn hóa tiêu biểu trong thế kỷ 20 do Chính thể và người dân ở đây đã “cùng Nghĩ, cùng Làm” với Mỹ vàThế giới (Ảnh: Minh Đường).

Nhiều người có quan điểm khác biệt với thứ Lý luận Quyền uy mượn tên Các Mác. Cũng như Aristote, Các Mác không tạo ra Lý luận quyền uy. Đó chỉ do mỗi người thần thánh hóa nó để tự ràng buộc mình. Giờ đây đã rõ là, như nước sông và nước giếng, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Học thuyết Mác là hoàn toàn độc lập, có cơ sở và vùng ứng dụng hoàn toàn khác nhauCũng đủ cơ sở để nói, Học thuyết Mác đã thuộc về lịch sử, còn Niềm tin, Văn hóa và Chủ thuyết Hồ Chí Minh đang là cơ sở sống động để Chính thể và người Dân Việt Nam cùng nhau xây dựng Niềm tin mới, Chính thể mới, Con người mới để hội nhập vào cuộc Cách mạng xã hội 4.0 tức Toàn cầu hóa 4.0 đã đến trên phạm vi toàn thế giới.

Bình luận