Công nghiệp Văn hóa

Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc phải vừa là tiền đồn Tổ Quốc, vừa là điểm đầu con đường cao tốc đưa Việt Nam đến với thế giới và Thế giới đến với Việt Nam

Giả sử có phép thần thông đưa Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc chỉ một đêm là biến thành Đặc khu Kinh tế như ta vẫn làm thì liệu có góp phần giúp Việt Nam phát triển. Lời đáp là “Không”. Bởi, nếu rập khuôn cách làm thành công từ thế kỷ 20 là “Đặc khu Kinh tế” mà thần kỳ đến thế, như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đã và đang làm, thì...

Xem thêm

Vấn đề sống còn với Việt Nam là thúc đẩy Văn hóa sản xuất và Kinh tế sản xuất thay thế Văn hóa tiêu dùng và Kinh tế tiêu dùng

Nếu Dân chủ ở Thế kỷ 20 là Dân chủ hóa về Tiêu dùng với các tên tuổi lớn như Coca Cola, Ford, Volkswagen,… thì Dân chủ ở Thế kỷ 21 là Dân chủ hóa về Sản xuất với nhiều cái tên mới những cũng rất lớn mạnh như Google, Microsoft, Wikipedia, Facebook… được phát triển trên nền Internet. Ảnh: Trụ sở Google cho 2.500 nhân viên ở London. Có thể thấy khắp nơi ở đây là các "không gian kết...

Xem thêm

Bác Hồ nói: “Kinh tế phải đi trước, nhưng phát triển để làm gì? Vì có Thực mới vực được Đạo”; Việt Nam đã thoát nghèo và đã đến lúc xây dựng Hệ thống Triết lý Phát triển

Ngày 23/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tổ Tư vấn Kinh tế lưu ý tính Kịp thời, tính Thực tiễn và tính Khả thi trong điều kiện Thể chế, Kinh tế - Xã hội nước ta và “Phải hiểu Thủ tướng Việt Nam cần gì ở thời điểm cụ thể”. Vậy là phải làm rõ cái mà “Thủ tướng Việt Nam” hay “Việt Nam” cần không chỉ là “Cụ thể”, mà còn là “Lâu dài”. Nói cách khác, cần phải...

Xem thêm

Xây dựng Đặc khu Văn hóa và Tri thức là con “Đường Chính” đưa Việt Nam phát triển

“Môi trường xã hội Kiến tạo và Khởi nghiệp” có thể là: Một địa giới hành chính như Xã Thanh Văn hay Tp. Đà Nẵng; Một doanh nghiệp như Công ty May Hưng Yên; Một tổ chức khoa học như Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA; Một đề án KH&CN như Đề án “Thương mại hóa Công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon Việt Nam”, với những điểm chung sau: Thứ nhất: Chủ động tạo lập Tư duy mới,...

Xem thêm

“Đổi mới” là Chính thể và người Dân cùng xác định Mục tiêu mới, Giải pháp mới

Ảnh: Một tàu vỏ sắt Việt Nam trong chuyến đi biển đầu tiên. Cho đến hôm nay, hoạt động kinh tế của ta vẫn như tiền nhân mấy ngàn năm trước. Chỉ khác là trước thuyền gỗ bắt cá nhỏ, nay tàu sắt, bắt cá to; Trước khai mỏ ở đất liền, nay hút dầu dưới biển, ... Song tệ hơn là ta cổ súy thứ Kinh tế Tiêu dùng bản chất là bán hết những gì bán được để đi...

Xem thêm