Định hướng hoạt động Viện nghiên cứu – Think Tank SENA năm 2020

NĂM MỚI, NIỀM TIN MỚI, ĐỘNG LỰC MỚI
THÀNH CÔNG MỚI, HẠNH PHÚC MỚI
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020
 TÓM TẮT ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VIỆN
NGHIÊN CỨU – THINK TANK SENA NĂM 2020

I) Tổng quan

Được thành lập đầu năm 1992, Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA là tổ chức Khoa học phi lợi nhuận, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tổ chức Chính trị – Xã hội trong hệ thống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Viện Nghiên cứu SENA hoạt động theo định hướng Think Tank với mô hình “Viện & Đơn vị Độc lập”. Trong đó “Viện” gồm các bộ phận: 1) Ban Cố vấn; 2) Trung tâm Nghiên cứu và Dự án; 3) Văn phòng và các Đơn vị Trực thuộc.

Ảnh: Trụ sở Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA tại số nhà 35 đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Trong mô hình trên, Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA được hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tức là, tuy Viện là đơn vị trực thuộc một tổ chức trong hệ thống Đảng, Nhà nước, song được quản lý theo phương thức vừa Nhà nước, vừa Tư nhân, nghĩa là vừa tuân thủ “Quy trình”, tức quy định của cơ quan cấp trên, Nhà nước và Pháp luật, vừa coi trọng “Hiệu quả”. Viện hoạt động trên cơ sở xem “Khoa học và Công nghệ là một”, coi Công nghệ là phần nối dài Khoa học tới Thực tiễn.

Ảnh: Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, sáng mồng 1 Tết Canh Tý năm 2020.

Tháp nhỏ, rêu phong, song gắn với truyền thuyết đuổi xong giặc Bắc, vua Lê trả kiếm cho Rùa thần. Hay ngày 19/6/2016 Cụ Rùa về Trời trước Đại hội Đảng như là lời nhắc: Đất nước đã từ Đấu tranh bước sang Phát triển.

Mô hình “Viện & Đơn vị Độc lập” là một hệ sinh thái, trong đó diễn ra đồng thời hai tiến trình Khoa học và Công nghệ, với “Khoa học” được hiểu là dùng “Tiền” tạo ra Tri thức, Công nghệ là dùng “Tri thức” tạo ra “Tiền”. “Viện” có vai trò chính với “Khoa học”, “Các đơn vị Độc lập” có vai trò chính với “Công nghệ”. Viện trưởng, Viện phó, người đứng đầu các bộ phận Viện và đứng đầu các đơn vị Trực thuộc được sử dụng dấu, cơ sở vật chất của Viện; Người đứng đầu các đơn vị Độc lập được sử dụng cơ sở vật chất của Viện theo đúng quy định nội bộ, Nhà nước và Pháp luật.

II) Nhiệm vụ trung tâm của Viện

Trong năm 2020, trên cơ sở Nền tảng mới, Động lực mới, các đơn vị Trực thuộc Viện – các “Trung tâm” và các đơn vị Độc lập – các “Công ty” được hình thành từ Viện hoặc các Đơn vị Trực thuộc, có nghĩa vụ tập trung thúc đẩy các hoạt động Kinh tế và Văn hóa – Xã hội. Các đơn vị này có vai trò như các mô hình phát triển cụ thể trong các lĩnh vực Kinh tế – Xã hội, nhằm góp phần cho tiến trình Hội nhập trong nước và Quốc tế mang lại các thành tựu thực sự. Đất nước và Dân tộc chỉ có thể trở nên thực sự “sánh vai cường quốc” một khi tạo lập, bồi đắp ba cột trụ của phát triển, đồng thời cũng là ba nguồn động lực mới, đó là: 1) Triết lý & Thể chế mới; 2) Văn hóa mới; 3) Nguyên khí Quốc gia mới; Trong đó “Nguyên khí Quốc gia mới” được hiểu không chỉ là Tinh hoa mới (Hiền tài mới), mà quan trọng còn là Kết nối các Tinh hoa mới.

ẢnhTháp Bút, Hồ Hoàn Kiếm sáng mồng 1 Tết Canh Tý 2020. Trên thân Tháp có ba chữ “Tả thanh thiên – Viết lên trời xanh”, nói lên khí phách của các bậc Tinh hoa.

Trong năm 2020, Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA có 2 nhiệm vụ trung tâm: Thứ nhất, góp phần tạo lập, bồi đắp cho: 1) Triết lý & Thể chế mới; 2) Văn hóa mới; 3) Nguyên khí Quốc gia mới. Thứ hai, hình thành và hỗ trợ các Đơn vị Trực thuộc & Độc lập tìm vùng ứng dụng cho ba yếu tố trên. Hai nhiệm vụ này đòi hỏi có các tổ chức mới. Câu lạc bộ Think Tank Việt Nam được hình thành ngày 02/02/2020 là một trong các tổ chức như vậy.

III) Câu lạc bộ Think Tank Việt Nam

Ngày 02/02/2020, tức 9 tháng Giêng năm Canh Tý 2020, Câu lạc bộ Think Tank Việt Nam được thành lập nhằm góp phần thực hiện hai nhiệm vụ trung tâm của Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA vừa được nêu trên. Mục tiêu này được thực hiện qua các thể loại hoạt động nhằm thu hút, hội nhập, kết nối, phát huy sức mạnh Văn hóa, Tri thức của các Tinh hoa thuộc 5 Tầng lớp xã hội (Tầng lớp Chính thể, Tri thức, Kinh tế, Cộng đồng và Tầng lớp Tôn giáo).

Ảnh: Kỳ đài Hà Nội trong mưa rào, gió mạnh, sấm lớn và chớp sáng vào buổi chiều  mồng 1 Tết Canh Tý 2020. Trong hàng trăm năm trở lại, đây là điều hầu như không thấy ở các Tết Nguyên đán Việt Nam.

Dường như sấm lớn để Thức tỉnh; Gió mạnh, mưa lớn để Cuốn đi và rửa sạch những gì đã cũ kỹ, hư hỏng; Chớp sáng là để Soi rõ con đường dẫn đến những nơi Hạnh phúc mới mẻ, tốt tươi.

Các thể loại hoạt động kể trên bao gồm Đào tạo, Tọa đàm, Hội thảo, Tổ chức sự kiện, Triển lãm Lịch sử, Văn hóa, Nghệ thuật, Quảng bá Khoa học, Công nghệ,… Các hoạt động này được tiến hành trên 3 cơ sở. Đó là: 1) Người Việt Tự do, Sáng tạo; 2) Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ; 3) Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhấtđược gắn kết chặt chẽ với Niềm tin “Việt Nam nhất định phát triển”.

Ảnh: Những vị Khách Xuân đầu tiên tới Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA.

Câu lạc bộ Think Tank Việt Nam được định hướng hoạt động và điều hành bởi Hội đồng Chủ tịch và Ban Giám đốc. Hội đồng Chủ tịch ban đầu do Viện trưởng và các Viện phó Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA đảm nhiệm. Giám đốc Câu lạc bộ Think Tank Việt Nam do Viện trưởng bổ nhiệm, các Phó Giám đốc do Giám đốc lựa chọn sau khi được sự chấp thuận của Hội đồng Chủ tịch.

 

GIỚI THIỆU CLB THINK TANK VIETNAM

Bình luận