Quốc gia biển

Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc phải vừa là tiền đồn Tổ Quốc, vừa là điểm đầu con đường cao tốc đưa Việt Nam đến với thế giới và Thế giới đến với Việt Nam

Giả sử có phép thần thông đưa Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc chỉ một đêm là biến thành Đặc khu Kinh tế như ta vẫn làm thì liệu có góp phần giúp Việt Nam phát triển. Lời đáp là “Không”. Bởi, nếu rập khuôn cách làm thành công từ thế kỷ 20 là “Đặc khu Kinh tế” mà thần kỳ đến thế, như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đã và đang làm, thì...

Xem thêm

Quỹ Think Tank Việt Nam – một nguồn lực mới thông qua việc “Cùng Xây dựng, cùng Quản lý, cùng Phát triển”

Việt Nam - từ Quốc gia Ứng phó đến Quốc gia Mưu lược và Chiến lược Làm Quốc gia thịnh hay suy, trước hết là nhờ Mô hình phát triển tức Kế sách lớn. Kế sách làm “Ta” và “Khác Ta” cùng phát triển, ví như vừa phát triển Kinh tế vừa bảo vệ Môi trường hay Quốc gia và Thế giới cùng phát triển, gọi là giỏi Chiến lược. Kế sách chỉ đủ lo cho mỗi cá nhân hay mỗi Quốc...

Xem thêm

Văn hóa & Truyền thống là nền tảng và điểm xuất phát để mỗi Quốc gia kiến tạo Niềm tin, Chính thể, Con người trong thế kỷ 21

Vì sao Hàn Quốc chỉ cần 30 năm để trở thành một quốc gia phát triển? Vẫn phổ biến cách hiểu, vì Hàn Quốc đã chú trọng Đổi mới Công nghệ. Thế sao Hàn Quốc Đổi mới Công nghệ thành công, trong khi nhiều nước khác, kể cả Việt Nam cũng làm như vậy, song không thành công? Có câu trả lời khác là Hàn Quốc lập kỳ tích bởi Chính thể và người Dân Hàn Quốc không chờ thất...

Xem thêm

Biển Đông không chỉ có ý nghĩa Kinh tế, mà còn là Chủ quyền, An ninh, Thịnh vượng của Việt Nam. Vì thế Việt Nam phải trở thành Quốc gia biển

Việt Nam được đề cao vì có vị thế Địa chính trị, Địa kinh tế. Quốc gia tử tế muốn cùng khai thác, cùng hưởng. Quốc gia không tử tế thì tìm cách lấn chiếm, muốn cướp không hoặc mua như cướp “Vị thế” của ta. Trước tình hình này, là người Việt Nam có vị trí cao, dù vô tình hay hữu ý mà tạo điều kiện để người “Lạ” lấy mất “Vị thế” của Việt Nam, là điều không...

Xem thêm

Ba lầnTuyên ngôn Độc lập: 1. Việt Nam Độc lập; 2: Việt Nam Độc lập và Bình đẳng với Trung Quốc; 3: Việt Nam Độc lập và “Sánh vai với các cường quốc 5 châu”

Hai mươi vạn quân Thanh bị quân Tây Sơn đánh tan tác mà chưa kịp hiểu vì sao. Chỉ thấy súng nổ vang rồi dũng binh và voi chiến như trên trời sa xuống, như dưới đất xông lên. Đó là cách đánh bách chiến, bách thắng của Quang Trung – vị Hoàng đế của Biển Đông. Hoàng đế Quang Trung đã làm cho Chân lý “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” trở thành hiện thực rõ nét cả...

Xem thêm

Việt Nam đã và sẽ tiếp tục mang hết sức mình “Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới”

Nói “Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới” là trách nhiệm của mỗi dân tộc, đồng nghĩa với việc trong thế kỷ 21, thế kỷ của Sáng tạo, giá trị của mỗi quốc gia sẽ được tính theo thành tựu sáng tạo mà nó cống hiến cho thế giới. Còn gì đáng buồn hơn cho một dân tộc, khi chỉ biết ăn sẵn sản phẩm được tạo ra bằng Lao động của dân tộc khác. Tháng 12/2009, tức cách đây đúng 9 năm, Ngài...

Xem thêm

Báo ta viết: “Đáng lo là, đằng sau sự leo thang tiền bạc là sự tuột dốc của tình người, tình đời,…”

Nếu hiểu “Đặc khu” mà đơn giản và dễ dàng như cách hiểu của Dự thảo Luật Đặc khu, thì cứ làm ngay ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; Chưa rõ vì sao cứ phải đến tận chân trời, góc biển. Còn đưa tư duy đất liền “Chia lô, bán nền”, “Bán rẻ tài nguyên” ra biển, sẽ chỉ một nhóm hưởng lợi, còn xã hội sẽ tiến nhanh hơn tới khủng hoảng. Đó là...

Xem thêm

Kinh tế biển bền vững chưa đủ; Giờ đây Việt Nam phải là Quốc gia Biển

Học thuyết về sức mạnh biển của Alfred Thayr Mahan viết: Sức mạnh biển là cốt lõi của Quốc gia biển, bao gồm 5 yếu tố: 1) Vị trí qua biển ra thế giới; 2) Địa hình nhiều cảng và sông ra biển; 3) Lãnh thổ có dân dọc bờ biển. Số dân đủ lớn để có thủy thủ và lao động đóng tàu; 4) Dân tộc có khát vọng sức mạnh biển; 5) Chính phủ quyết tâm thúc đẩy...

Xem thêm

Bác Hồ nói: “Kinh tế phải đi trước, nhưng phát triển để làm gì? Vì có Thực mới vực được Đạo”; Việt Nam đã thoát nghèo và đã đến lúc xây dựng Hệ thống Triết lý Phát triển

Ngày 23/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tổ Tư vấn Kinh tế lưu ý tính Kịp thời, tính Thực tiễn và tính Khả thi trong điều kiện Thể chế, Kinh tế - Xã hội nước ta và “Phải hiểu Thủ tướng Việt Nam cần gì ở thời điểm cụ thể”. Vậy là phải làm rõ cái mà “Thủ tướng Việt Nam” hay “Việt Nam” cần không chỉ là “Cụ thể”, mà còn là “Lâu dài”. Nói cách khác, cần phải...

Xem thêm

Xây dựng Đặc khu Văn hóa và Tri thức là con “Đường Chính” đưa Việt Nam phát triển

“Môi trường xã hội Kiến tạo và Khởi nghiệp” có thể là: Một địa giới hành chính như Xã Thanh Văn hay Tp. Đà Nẵng; Một doanh nghiệp như Công ty May Hưng Yên; Một tổ chức khoa học như Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA; Một đề án KH&CN như Đề án “Thương mại hóa Công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon Việt Nam”, với những điểm chung sau: Thứ nhất: Chủ động tạo lập Tư duy mới,...

Xem thêm