Thủ đô Hà Nội phải là hình mẫu cho cả nước về “Đổi mới – Tiến về phía trước” trên mọi lĩnh vực

THỦ ĐÔ HÀ NỘI PHẢI LÀ HÌNH MẪU
CHO CẢ NƯỚC VỀ “ĐỔI MỚI – TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC”
TRÊN MỌI LĨNH VỰC
————————————
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2019
Kính gửi:   –  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
  –  Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội

Thay mặt các chuyên gia Viện N/C Công nghệ và Phát triển SENA, trụ sở tại 35 Điện Biên Phủ, Hà Nội, xin gửi Quý vị lời chào trân trọng. Từ năm 1992, Viện N/C – Think Tank SENA đã chú trọng nghiên cứu chủ trương, chính sách công và hình thành Hệ thống Triết lý phát triển. Đất nước có “Đổi mới”, song vẫn trì trệ. Vì thế, thước đo của “Đổi mới” phải là “Tiến về phía trước”. Trong tiến trình này, Thủ đô Hà Nội phải là hình mẫu cho cả nước.

1) Thủ đô Hà Nội phải là hình mẫu “Đổi mới – Tiến về phía trước” từ việc nhỏ:

a) Về việc nhà 35 Điện Biên Phủ, Viện N/C – Think Tank SENA cho rằng, Lãnh đạo UBND TP Hà Nội, các cơ quan Hà Nội và Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội, hiện đang thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình theo cách “Tiến về phía trước” phù hợp với Pháp luật và Đạo lý, vừa “Đảm bảo kỷ cương phép nước” vừa “Đảm bảo quyền lợi Công dân và Tổ chức”, thay vì quá chậm trễ trong xử lý.

b) Viện N/C – Think Tank SENA ủng hộ phương thức làm trên; và đề nghị tiếp tục có các hình thức trao đổi, hợp tác giữa Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng liên quan, để vừa thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, vừa rút kinh nghiệm cho các công việc khác, đặc biệt là việc thu hút giới Tinh hoa, nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô.

2) Thủ đô Hà Nội phải là hình mẫu “Đổi mới – Tiến về phía trước” cả việc lớn:

a) Thủ đô Hà Nội cần dẫn đầu trong việc hình thành và thúc đẩy các Môi trường xã hội thu hút và tạo lập “Nguyên khí Quốc gia”, ví như các Think Tank, tức các tổ chức độc lập nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách công; Bởi vì, “Đổi mới – Tiến về phía trước” trước hết phụ thuộc vào việc thu hút và tạo lập “Nguyên khí Quốc gia”, tức 5 Giới Tinh hoa của 5 Tầng lớp xã hội, bao gồm: Chính thể, Kinh tế, Tri thức, Cộng đồng và Xã hội.

b) Thủ đô Hà Nội cần dẫn đầu trong việc xây dựng một Văn hóa mới – Văn hóa của thế kỷ 21. Đó là Văn hóa “Cùng Dẫn dắt, cùng Hành động” trên nền tảng “Trăm điều phải có Thần linh Pháp quyền”. Cần tạo lập một Di sản Văn hóa Thế giới mới, tiêu biểu cho một Việt Nam mới; Đó là Công viên Văn hóa Độc lập và Hội nhập Việt Nam với trọng tâm là Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, đã được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới.

c) Thủ đô Hà Nội cần dẫn đầu trong việc tạo lập một Mô hình phát triển Văn hóa – Kinh tế – Xã hội mới của thế kỷ 21. Đó là một mô hình phát triển mới thể hiện sự Kết nối Con người với Con người, Con người với Thiên nhiên và Con người với Niềm tin. Một Thủ đô Hà Nội mới – một Đô thị toàn cầu, phát triển hai bên sông Hồng gồm Ba cực Văn hóa và một Hành lang Công viên Tri thức, sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho hình thái Kinh tế mới này.

Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA cam kết sẽ nỗ lực đóng góp để cùng Thủ đô Hà Nội và Tổ quốc Việt Nam “Đổi mới – Tiến về phía trước”.       

 Trân trọng.

Viện trưởng Viện N/C – Think Tank SENA
Minh Đường

Bình luận