Xây dựng Đặc khu Văn hóa và Tri thức là con “Đường Chính” đưa Việt Nam phát triển

“Môi trường xã hội Kiến tạo và Khởi nghiệp” có thể là: Một địa giới hành chính như Xã Thanh Văn hay Tp. Đà Nẵng; Một doanh nghiệp như Công ty May Hưng Yên; Một tổ chức khoa học như Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA; Một đề án KH&CN như Đề án “Thương mại hóa Công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon Việt Nam”, với những điểm chung sau:

Thứ nhất: Chủ động tạo lập Tư duy mới, Văn hóa mới, Thể chế mới để tất cả phát huy hết năng lực cho mình và xã hội.

Thứ hai: Có Triết lý riêng, như Công ty May Hưng Yên coi “Hiệu quả là thước đo Đạo đức và Năng lực”; Đảng ủy Xã Thanh Văn làm “Tất cả vì Quyền, Lợi của Dân”; Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA Đi cùng Thế giới là cốt lõi Thành công”.

Ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông đã đề nghị tạo lập các Đặc khu khi trong bài “Để khoa học thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội”, Tạp chí Cộng Sản, số 1/1989, đã viết “Khoa học không chỉ phục vụ Sản xuất, mà phải phục vụ Kinh tế” bằng cách “Nhất thể hóa” giữa viện, trường, doanh nghiệp. Đã sang thế kỷ 21 và Khoa học còn phục vụ Văn hóa nữa.

Ảnh: Ngày 05/01/2016, GS. Viện sĩ. TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và PGS. TS Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN ký Chương trình Hợp tác KH&CN giai đoạn 2016 – 2020.

Ảnh: Lễ ký Hợp tác Xây dựng Khu Công nghệ Quốc gia Phú Quốc giữa Lãnh đạo Viện N/C – Think Tank SENA và Sở KH&CN Kiên Giang (năm 2012), góp phần để Phú Quốc trở thành Đặc khu Văn hóa, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Để Singapore có thể Hội nhập với Thế giới và trở thành một Quốc gia Văn hóa tiên tiến, ông Lý Quang Diệu lấy tiếng Anh là ngôn ngữ chung, cho dù ông là đời thứ tư họ Lý ở Quảng Đông, và người Hoa ở đây chiếm đa số. Ông nhận xét Đặng Tiểu Bình dám nhận sai lầm để thay đổi, Tập Cận Bình không Giáo điều. Và Việt Nam thừa điều kiện song lại không phát triển.

Bình luận