Cha của Sáng tạo và Thành công chính là Kiến tạo Triết lý, nhất là Triết lý về Tổ chức và Nhân sự

Phong trào Chính phủ Kiến tạo & Quốc gia Khởi nghiệp thực chất chính là việc thúc đẩy từ chỗ “Nhà nước Dẫn dắt, Nhà nước Làm”, rồi “Nhà nước Dẫn dắt, Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, giờ đây chuyển sang Giai đoạn mới – Giai đoạn “Nhà nước và Nhân dân cùng Dẫn dắt, cùng Hành động”

Thấy rõ Triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh xem Đoàn kết tức tạo nguồn sức mạnh mới từ Trân trọng, Liên kết, Thống nhất các sự Khác biệt, kể cả Đối lập, là tương đồng với Triết lý Hội nhập của thế kỷ 21, thể hiện qua Cách mạng Xã hội 4.0 có cốt lõi là Cách mạng Văn hóa 4.0 với Cách mạng Công nghiệp 4.0, nhằm kết nối giữa Thực tại thực và Thực tại ảo.

Ảnh: Ngày 29/11/2018, Thủ tướng Chính phủ khai mạc Techfest Vietnam 2018 và tuyên bố: “Năm 2045 Việt Nam sẽ phải là Quốc gia phát triển”. Ông đồng thuận với Triết lý: Rủi ro lớn nhất chính là không dám rủi ro, không dám thay đổi và hỏi các Đại biểu: “Các bạn đã sẵn sàng chấp nhận ‘Thử và Sai’?”.

Điều này tức là trước hết phải Kiến tạo Triết lý, nhất là Triết lý về Tổ chức và Nhân sự. Ví như để xử lý việc biên chế  ngày càng bành trướng đến quá sức chịu đựng của tổ chức, Tập đoàn Gartner nổi tiếng đưa ra khái niệm Những người Đa năng” và coi đây là “Phương châm Chọn lựa & Đào tạo cán bộ.

Gene Sperling, Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tác giả cuốn “Người thúc đẩy tăng trưởng” mô tả “Người đa năng” là những ai Sẵn sàng tham gia Olympic, song chưa biết sẽ thi môn nào, tức là sẵn sàng và đủ năng lực làm bất cứ việc gì với chất lượng cao. Có thể hiểu “Người đa năng” thực chất cũng là “Người Kiến tạo & Khởi nghiệp”. Tất nhiên, họ không ngại Thay đổi và sẵn sàng vượt mọi rủi ro để cho Cá nhân, Cộng đồng và Quốc gia thành công.

Ảnh: Ông bà Tổng thống Bill Clinton trong lần thăm Việt Nam. Cả hai ông bà đều là những người bạn lớn, những người đã góp phần rất lớn đưa quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ lên một tầm cao mới, tạo tiền đề cho Việt Nam tiến nhanh vào Hội nhập toàn cầu.

Bình luận