Cách mạng Xã hội 4.0 là phương thức kết nối Thế giới thực và ảo, từ đây tạo lập thêm nhiều Nghề mới, Nghiệp mới

Chuyển từ dầu mỏ sang Trí tuệ nhân tạo, Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) lập Bộ Trí tuệ nhân tạo và cử Omar Bin Sultan Al Olama, 27 tuổi, Vụ phó Vụ Tương lai của UAE làm Bộ trưởng. Tân Bộ trưởng đại diện khát vọng của UAE trong Cách mạng Xã hội 4.0 và dự kiến sẽ xây một thành phố cho 600.000 người trên sao Hỏa vào năm 2117.

Ảnh: Robot Sophia ở Việt Nam ngày 13/7/2018. Sophia mặc áo dài Việt Nam và khi được hỏi “Việt Nam cần làm gì?”, thì “Cô” trả lời mạch lạc: “Để giải quyết các nút thắt phát triển, Chính phủ Việt Nam cần có ưu tiên rõ ràng cho Đào tạo, Giáo dục và các Công ty tư nhân”.

Ngày 25/10/2017, Chính phủ Ả rập Xê út là nước đầu tiên cấp quyền công dân cho robot Sophia. Đáp lại, “Cô” Sophia “xúc động” nói: “Tôi muốn sống với con người, vì thế cần Niềm tin nơi họ”.

Ảnh: Hình vẽ mô tả vai trò Cách mạng Xã hội 4.0 trong kết nối Vật chất và Tinh thần hay Thế giới thực và Thế giới ảo. Đường không liền nét nối Thế giới thực và Thế giới ảo cho thấy sự kết nối này luôn hiện hữu, song con người chỉ nhận biết và sử dụng điều kỳ diệu này qua Cách mạng Xã hội 4.0.

Sophia làm phải suy ngẫm về lời Lênin: “Chỉ trẻ sơ sinh và người chết mới không khuyết điểm”, bởi Sophia là công dân, tức là “Người”, song Sophia lại không mắc khuyết điểm dù “Cô” không phải là sơ sinh hay người chết. Nên, kiên định “Nhận thức Cũ”,  “Cách chơi Cũ”, sẽ ở ngoài “Cuộc chơi Mới” và dễ rơi vào vực thẳm có tên “Vĩnh viễn Lạc hậu”.

Ảnh: Ngôi nhà cao 400m có Không gian “Hữu cơ” của Thế kỷ 21 (Thay cấu trúc hộp thế kỷ 20) và có các tầng tự xoay ở Dubai.

Bình luận