“Gắn liền” và “Là một” với muôn Người, muôn Vật là cốt lõi của Học thuyết Hồ Chí Minh

Trước thế kỷ 20, người ta không được phép tin cái gì khác ngoài nội dung 4 tập Phúc âm. Các tập này do tín đồ của Jesus viết gần 100 năm sau khi Jesus mất và mỗi tập đều có một chân dung dị biệt về Jesus. Mọi kết quả nghiên cứu khoa học về Jesus khác với Phúc âm đều bị đối xử thô bạo bởi Giáo hội cho thế là xúc phạm Đức tin.

Đến đầu thế kỷ 21, mọi việc đã khác. Ví như lời mở đầu tác phẩm “Jesus ở xứ Nazareth” của Giáo hoàng Benedict XVI: “Mọi độc giả đều có quyền không đồng ý với tôi”. Tác giả nhấn mạnh khoảng cách giữa “con người Jesus lịch sử” và “Đức Jesus thánh thiện” ngày càng lớn, song theo ông, chúng bổ sung cho nhau và vì thế Hào quang của Jesus còn xuất hiện trong mắt tín đồ sáng chói và thiết thực hơn. Một mục tiêu nữa là tác giả gửi đi một thông điệp: Trong cuộc sống phải biết nghe và tôn trọng những lời chỉ trích.

Ảnh: Giáo hoàng Benedict XVI, trị vì từ 2005 đến 2013.

Ảnh: Giáo sư Jack Canfiel, bậc thầy về Văn hóa Phát triển.

G. Jack Canfiel, một người có ảnh hưởng đến tri thức nhân loại, tác giả bộ sách “Chicken soup for the soul”, in trên 100 triệu bản, 39 ngôn ngữ, cả Việt Nam, nói: “Nhiều người, có thể ngay ở Việt Nam, khi nói đến thành công thường nghĩ tới tài chính. Tôi không nghĩ vậy… Có nhiều nguyên tắc sẽ dẫn tới thành công, song quan trọng nhất là cần biết lắng nghe và tôn trọng những lời chỉ trích để làm tốt hơn nữa”.

Ảnh: Nhã nhạc Cung đình Huế, Di sản Văn hóa Phi vật thể được UNESCO công nhận.

Bình luận