Thực tiễn và Niềm tin

THỰC TIỄN VÀ NIỀM TIN

Những gì đã và đang xảy ra ở Việt Nam và Thế giới, nhất là trong nửa đầu năm 2020 như một Thông điệp của Trời Đất, nhắc nhở mỗi con Người, mỗi Quốc gia về Đạo đức và Niềm tin, về Trách nhiệm và Nghĩa vụ với Quyền của muôn loài, kể cả loài Người, nhất là về một Khởi đầu mới.

Điều này không phụ thuộc chủ quan, cho nên Lãnh đạo và người Dân phải sớm Thức tỉnh và Thay đổi, để đất nước có được Con người mới, Hệ thống mới. Đây là điều không thể khác với Việt Nam, một Quốc gia đã không ít lần chiến thắng các cuộc xâm lược của ba Chủ nghĩa nô dịch, bao gồm: 1) “Chủ nghĩa Bành trướng phương Bắc”; 2) “Chủ nghĩa Thực dân, Đế quốc phương Tây”; 3) “Chủ nghĩa Duy vật và Vô thần”.

Lần thứ nhất, trước đây hàng ngàn năm, Việt Nam đã đánh thắng cuộc xâm lược của “Chủ nghĩa Bành trướng phương Bắc”. Sau khi xua quân chiếm đất, các thế lực bành trướng này rất chú trọng xóa bỏ văn hóa bản địa, kể từ văn tự cho đến đình, chùa, miếu mạo. Thế nhưng, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Tổ quốc Việt Nam, đất nước sở hữu Sức mạnh tổng hợp với cốt lõi là Văn hóa truyền thống gắn với Thần đạo Việt Nam.

Lần thứ hai, kể từ ngày 19/5/1941, khi Cụ Hồ về nước thành lập Tổ chức dân sự Việt Nam Độc lập Đồng Minh, thì từ đó Việt Nam kết thúc cuộc xâm lược lần thứ nhất của “Chủ nghĩa Duy vật và Vô thần” (bắt đầu tháng 10/1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ trương Đoàn kết Dân tộc bị thay thế bằng Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương Đấu tranh Giai cấp), nhờ thế ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Lần thứ ba, trận Điện Biên Phủ năm 1954 đánh dấu kết thúc cuộc xâm lược của Chủ nghĩa Thực dân; Trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 đánh dấu kết thúc cuộc xâm lược của Chủ nghĩa Đế quốc, và 30/4/1975 Việt Nam trở thành Quốc gia Độc lập, Thống nhất. Thấy rõ, nếu không có ngày 19/5/1941, sẽ không có ngày 2/9/1945 và ngày 30/4/1975.

Bởi “Độc lập, Thống nhất, Phát triển” là ý chí, khát vọng Dân tộc Việt Nam, vì thế tất yếu sẽ xuất hiện một Điện Biên Phủ thứ ba – một Điện Biên Phủ về tư tưởng để kết thúc cuộc xâm lược lần thứ hai của “Chủ nghĩa Duy vật và Vô thần” (bắt đầu tháng 12/1976 và kéo dài đến nay khi Chính thể Dân chủ Cộng hòa bị thay thế bằng Chính thể XHCN kiểu Xô Viết).

Vậy là đã 79 năm kể từ ngày 19/5/1941, ngày 19/5/2020 cuốn “Thần đạo và Lãnh đạo Việt Nam” được tái bản lần 2. Đây được xem là một trong những chỉ báo cho Quốc gia và Thế giới về việc mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ thứ ba, tiền đề tập hợp những người kiệt xuất của Dân tộc, cùng Thỏa thuận, cùng Liên kết và cùng lập nên Hiến pháp Phát triển đầu tiên của Việt Nam – Hiến pháp Bình đẳng, Đoàn kết/Hội nhập, Sáng tạo và “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.

Đánh thắng cuộc xâm lược lần thứ hai của “Chủ nghĩa Duy vật và Vô thần” là tiền đề Đổi mới Đảng, Đổi mới Dân. Từ đây, Việt Nam sẽ trở thành một “Vùng đất An lành & Linh thiêng” của Dân tộc và Thế giới, một Quốc gia Mạnh mẽ, Sáng tạo và Bao dung, một đất nước của Đạo đức, Niềm tin và cầu Hiền, có vị thế ngày càng cao trên trường Quốc tế.   

Đây cũng là Cơ hội lớn cho Đại hội Đảng lần thứ 13 trở nên Đại hội Đảng lần thứ nhất Thời kỳ Phát triển – Thời đại người Việt Tự do, Sáng tạo, Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ và thu hút được Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhất, thông qua đưa Đảng thành Đảng của người Lao động Việt Nam và thực hiện lời Bác Hồ về Đổi mới Dân: “Mỗi người dân Việt Nam, ai cũng hiểu cái nhiệm vụ của mình và biết hưởng cái hạnh phúc của mình nên được hưởng”. Từ đây, “Việt Nam nhất định phát triển” để vụt lớn lên thành một Quốc gia tốt đẹp trong một Thế giới tốt đẹp.   

Ảnh trên: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoa sen hồng, tượng trưng cho Đấng tối cao và là Quốc hoa của Việt Nam.

Bình luận