“An ninh và tự do chỉ có thể bảo đảm bằng sự độc lập của chúng ta với bất kỳ một cường quốc thực dân nào, và bằng sự hợp tác tự nguyện của chúng ta với tất cả các cường quốc” (Hồ Chí Minh)

Tháng 10/1944 một máy bay B.25 của Mỹ bị Nhật bắn rơi tại Cao Bằng. Trung úy William Shaw nhảy dù xuống khu vực xã Đề Thám, Hòa An và được Việt Minh đưa đến Tướng Võ Nguyên Giáp. Có người kể, khi đó Bác ốm nặng lắm, đến mức phải gọi Tướng Giáp đến để dặn lại, là mọi giá phải “giành cho được Độc lập”, thì Trung úy Shaw đã chăm sóc và tự tay tiêm thuốc để Bác hồi phục.

Ảnh: Báo Việt Nam Độc lập. Tên báo giữa hai cờ Việt – Mỹ. Dưới là: “Quân đội Mỹ là bạn ta; Cứu phi công Mỹ mới là Việt Minh”.

Để có quan hệ với Mỹ, Bác đưa Shaw đi Côn Minh trả cho Tướng Chenault, Tư lệnh Tập đoàn không quân Mỹ 14. Sang Quảng Tây, nhờ Quốc Dân Đảng điện cho máy bay Mỹ đón. Tuy nhiên, Tướng Quốc Dân Đảng muốn thủ tiêu đại diện Việt Minh, lập công với Mỹ. Biết âm mưu, Hồ Chí Minh trong đêm trở về Pác Bó.

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các thành viên Biệt đội Con nai tại Bắc Bộ phủ năm 1945.

Tuần sau, Bác lại đi Côn Minh. Đi bộ hơn 11 ngày thì đến ga Bixichai, sau đó tiếp tục đi bằng tầu hỏa. Việc gặp Tướng Chenault đã mở ra cánh cửa hợp tác với Đồng Minh; Đại đội Việt Mỹ được thành lập tại Tân Trào và được người Mỹ huấn luyện, do Đàm Quang Trung chỉ huy, Thiếu tá Thomat làm tham mưu trưởng. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đó. Bây giờ không còn Cường quốc Thực dân”, song lại xuất hiện “Cường quốc bành trướng”. Vậy là, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đối ngoại, Việt Nam dứt khoát phải Độc lập với một Trung Quốc bành trướng và hữu nghị với một Trung Quốc cường quốc phát triển.

Ảnh: Tổng Thư ký Đảng Xã hội Việt Nam Nguyễn Xiển (trái) và Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam Ngiêm Xuân Yêm (phải). Nếu việc thúc đẩy quan hệ Mỹ – Việt để xây dựng Đoàn kết Quốc tế, thì thành lập Đảng Xã hội, Dân chủ để xây dựng Đoàn kết Dân tộc. Cả hai việc nay đều là nhu cầu lớn đã thể hiện tầm nhìn xa, rộng của Bác. Đồng thời cho thấy, Hồ Chí Minh là Người Cha của Việt Nam hiện tại, không phải là lãnh tụ riêng một Đảng nào.

Bình luận