Albert Einstein vĩ đại nói: “Sự kiểm soát mà một Nhà nước áp dụng lên Hệ thống Giáo dục có thể dẫn đến sự nô lệ hóa các công dân của nó”

Albert Einstein (14/3/1879 – 18/4/1955) không chỉ là một Nhà Khoa học vĩ đại của nhân loại, ông còn là một Nhà Văn hóa, một Nhà Giáo dục của thế giới. Nhiều triết lý của ông vẫn được xem là Triết lý của Thế kỷ 21, ví dụ như:

“Tôi chưa bao giờ khám phá ra điều gì bằng tư duy hợp lý”.

“Luôn làm điều “Đúng”. Việc này sẽ làm hài lòng một số người và làm những người còn lại ngạc nhiên”.

“Thế giới sẽ không bị phá hủy bởi những kẻ làm điều ác, song sẽ bị phá hủy bởi những ai chứng kiến mà không làm bất kỳ điều gì”.

“Giáo dục là những gì còn lại sau khi một người quên đi những gì đã học ở trường”.

Albert Einstein (14/3/1879 – 18/4/1955)

Albert Einstein và các con gái của ông

“Học mà không suy nghĩ thì vô ích. Suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm”.

“Logic sẽ đưa bạn từ A đến Z. Còn trí tưởng tượng thì đưa bạn đến mọi nơi”.

“Chỉ có cuộc đời sống để phục vụ cho người khác, đó mới thực là một cuộc đời đáng sống”. “Nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang làm gì, thì công việc đó đã không còn được gọi là nghiên cứu”.

“Ai cũng là thiên tài. Song nếu một con cá đánh giá nó theo khả năng leo cây, thì con cá đó sẽ sống hết cả cuộc đời để nghĩ rằng nó rất đần độn”.

“Tôi sợ cái ngày mà Công nghệ sẽ lấn át sự giao tiếp con người với nhau. Khi đó thế giới sẽ có một thế hệ toàn những kẻ ngu dốt”.

Song không phải Einstein vĩ đại nói gì cũng phổ quát, ông cũng có những triết lý đặc thù, ví như “Adam quả là tay gặp may đầu tiên vì anh ta chẳng có mẹ vợ”.

Bình luận