Thay đổi để khắc họa với thế giới về hình ảnh một Việt Nam Đàng hoàng, đang trở lại và trở nên Vĩ đại

Theo nhà văn nổi tiếng người Nga Dostoevsky, tác giả tác phẩm bất hủ “Tội ác và Trừng phạt”, một Dân tộc vĩ đại là một Dân tộc quyết không đóng vai trò thứ yếu, thậm chí không chỉ hàng đầu, mà là “Độc nhất, vô nhị” trong Nhân loại. Theo đó, dân tộc Việt Nam đã từng vĩ đại không chỉ bởi đã “giương cao ngọn cờ đầu trong phong trào Giải phóng Dân tộc”, mà đã từng cả trong phát triển.

Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước” những câu thơ về Việt Nam trước Cách mạng Tháng 8: “Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp; Giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Nếu xem “Giường chiếu hẹp” là sự chấp nhận những gì manh mún sẵn có và “Giấc mơ con” là tư duy bế tắc, không dám nghĩ đến Thay đổi, sẽ thấy chỉ cần một trong hai thứ này cũng đã đủ “đè nát” con người và cả đất nước.

Chính vì thế, việc lập chí đưa Việt Nam “sánh vai” với các Quốc gia vĩ đại như cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, đã làm, phải trở thành khát vọng Thay đổi của toàn Xã hội.

Ảnh: Các Nhà Ngoại giao lão luyện của Cụ Hồ, từ trái: 1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, người có nhiều công xây dựng mối bang giao Việt – Mỹ; 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm; 3. Đại sứ Hà Văn Lâu và Phu nhân; 4. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ.

Bình luận