Giờ đây, xã hội cần một Chính thể pháp quyền của Dân, do Dân, vì Dân, với Dân gắn với Niềm tin cốt lõi là “Trăm điều phải có Thần linh Pháp quyền”

Sau khi kết thúc Thế chiến thứ 2 vào năm 1945, nước Anh cất cánh do Đổi mới lần 1: Chọn Chính thể theo hướng “XHCN kiểu Duy vật” (quốc hữu hóa và Kinh tế Nhà nước là chủ đạo). Lúc này, nước Anh hầu như hết thất nghiệp. Song, tất cả đã thay đổi và 30 năm sau, James Callaghan, Thủ tướng Anh (1976-1979) nói: Chúng ta đang sống trong vay nợ. Cái thế giới ngọt ngào mà họ nói sẽ tồn tại mãi nhờ nét phẩy bút của Ngài Thủ tướng,… nay đã vĩnh viễn qua rồi”.

Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Hầu hết các Tổng thống Mỹ khi nhậm chức đều đặt tay lên Kinh thánh như tuyên thệ trung thành với Tạo hóa về thực hiện Quyền Con người, tức “Thần linh Pháp quyền”. Lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng dạy: Trăm điều phải có Thần linh pháp quyền; vì thế, Luật pháp, kể cả Hiến pháp cũng phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu không ngừng nâng cao của Con người, Dân tộc và Tổ quốc.

Ngày 28/11/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: “Vật chất chỉ là phù vân”. Điều này làm những ai muốn giữ các tư tưởng xây dựng trên cơ sở Duy vật và Chính thể “XHCN kiểu Duy vật” sẽ phải suy ngẫm lại. Vào các năm 1970, nước Anh lại cất cánh nhờ Đổi mới lần 2: Từ bỏ Chính thể theo hướng “XHCN kiểu Duy vật”,  coi “Thần linh Pháp quyền” là nền tảng và tiếp thu các khái niệm khi đó bị coi là nhạy cảm như “Kinh tế Thị trường”, “Tư nhân hóa”, nhằm: 1) Tách Chính phủ khỏi Kinh doanh; 2) Đưa trách nhiệm từ Nhà nước sang Cá nhân; 3) Ưu tiên tạo sản phẩm mới thay phân phối lại.

Ảnh: Từ trái sang: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Trần Phú (1904 -1931) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn (1907-1986). Hai ông đều là người Cộng sản chân chính. Tổng Bí thư  Lê Duẩn mơ ở Chính thể XHCN kiểu Liên Xô của ông mỗi nhà sẽ có ti vi, tủ lạnh. Giấc mơ này chưa dứt thì đã đi vào lịch sử vì giờ đây Con người không Duy vật, không muốn Xin/Cho, họ muốn Tự do – Phát triển và “Cùng Nghĩ, cùng Làm”.

Ảnh: Milovan Djilas (1911-1995), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư. Ông cho là sai lầm lớn nhất từ cuối thế kỷ 20 là lẫn Mục tiêu ai cũng được sống tốt đẹp với tư tưởng XHCN kiểu Xin – Cho.

Bình luận