Con người cần bạn tốt; Quốc gia cần Đồng minh tiến bộ

Kinh Thiện Sanh giúp ta chọn bạn tốt và quan trọng là nhắc ta không ngừng tu tập để có những phẩm cách của họ. Kinh kể ra bốn dạng bạn xấu, khuyên ta phải tránh xa, vì thật ra họ là kẻ cừu địch giả vờ làm bạn, và bốn dạng bạn tốt.

Ảnh: Bác Hồ đến thăm nhà Thờ và nói chuyện với đồng bào Công giáo.

Bốn dạng bạn xấu là: 1. Loại đến tay không và đi tay phải có; 2. Loại đầu môi chót lưỡi, tình bạn mỏng như cánh chuồn; 3. Loại nịnh hót giả vờ săn sóc ta; 4. Loại đưa ta đến chỗ sa đọa. 

Bốn dạng bạn tốt là: 1. Người giúp đỡ ta (Bảo vệ tài sản, lãnh thổ của ta; Che chở, an ủi ta lúc sợ hãi; Giúp đỡ hơn cả yêu cầu,…); 2. Người quan tâm tới ta trong thăng trầm cuộc sống (Tin ta; Giữ kín tâm sự riêng tư mà ta thổ lộ; Không bỏ rơi khi ta lâm nạn,…); 3. Người khích lệ ta theo chánh đạo và làm ta tốt hơn (Phản đối khi ta làm việc quấy; Khích lệ khi ta làm việc lành; Chỉ ta đường đến hạnh phúc,…); 4. Người có lòng bi mẫn và cảm thông (Cảm thông mỗi khi ta gặp thất bại; Hoan hỉ mỗi khi ta có thành công;…).

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và vua Lào lễ Phật năm 1963. Ngày 5/1/1946, tại chùa Bà Đá, Hà Nội, nhân tuần “Mừng Liên hiệp Quốc gia”, Bác Hồ đã thành tâm đọc lời thề: “… Trước Phật đài tôn nghiêm, trước Quốc dân Đồng bào có mặt tại đây, tôi xin thề hy sinh đem thân phấn đấu để giữ vững nền Độc lập Tổ quốc. Nếu cần đến hy sinh cả tính mạng, tôi cũng không từ”.

Bình luận