Cùng Hành động – Cùng Dẫn “… dắt Năm châu đến Đại đồng” vừa là Sứ mệnh, vừa là Thước đo cho Lãnh đạo một Quốc gia phát triển

Có tài liệu nói khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông gửi thơ viếng:

“Chí khí tráng sơn hà, kim cổ anh hùng duy hữu nhất;

Minh tinh quang vũ trụ, Á Âu hào kiệt thị vô song”

(Chí khí trùm sông núi, từ xưa tới nay chỉ có một anh hùng; Ngôi sao sáng vũ trụ, từ Á sang Âu không có hào kiệt thứ hai).

Chưa rõ hư thực, chỉ biết nhiều Nguyên thủ các Quốc gia đều rất trân trọng, quý mến Lãnh tụ Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh năm 1960.

Có người nói bài thơ dưới đây là của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm lúc Người thăm đền Kiếp Bạc; Lại có người nói đó là thơ người khác ca ngợi phẩm cách và công tích của Lãnh tụ Hồ Chí Minh không chỉ ở tầm Quốc gia, mà còn ở tầm Nhân loại:
                      “Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng,
                        Tôi, Bác cùng chung nghiệp kiếm cung.
                        Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc,
                        Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
                        Bác đưa Một nước qua Nô lệ 
                        Tôi dắt Năm châu đến Đại đồng.
                        Bác có linh thiêng cười một tiếng
                        Rằng tôi Cách mạng đã thành công”

Ảnh: Đền Kiếp Bạc thờ Đức Thánh Trần mà khi sinh thời, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đến thăm (trái) và Phong cảnh bên ngoài Đền Kiếp Bạc (phải).

Có người nói cách xưng hô “Bác”, “Tôi” chưa chuẩn vì Đức Thánh Trần là tiền bối hơn; Lại có người nói so anh hùng đâu so tuổi; Song có điều dễ đồng thuận là ở Việt Nam chỉ có một người phù hợp với nội dung bài thơ, đó là Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Bình luận