Đờn ca tài tử Nam Bộ

Đờn ca tài tử Nam bộ là dòng nhạc dân tộc của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể. Đờn ca tài tử Nam Bộ có ảnh hưởng lớn, với phạm vi 21 tỉnh thành phía Nam. Đờn ca tài tử bắt nguồn từ nhạc lễ, Nhã nhạc cung đình Huế và văn học dân gian, từ cuối thế kỷ 19. Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật đàn và ca dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ, do những người bình dân, thanh niên nam nữ nông thôn Nam Bộ hát ca sau những giờ lao động.

Ảnh: Đờn ca tài tử năm 1911.

Ảnh: Đờn ca tài tử ngày nay.

Đờn ca tài tử xuất hiện hơn 100 năm trước, là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm bốn loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt), sau này, có cách tân bằng cách thay thế độc huyền cầm bằng cây guitar phím lõm. Những người tham gia đờn ca tài tử phần nhiều là bạn bè, chòm xóm với nhau. Họ tập trung lại để cùng chia sẻ thú vui tao nhã nên thường không câu nệ về trang phục.

Bình luận