Việt Nam thành cường quốc bắt đầu từ những chữ cuối cùng ở Di chúc Hồ Chí Minh; Đó là “Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới”

Nếu xem: Thành công = Dân tộc + Chính thể + Hội nhập, với nền tảng là Dân tộc và Hội nhập, và Chính thể, nhất là Lãnh đạo sẽ thay đổi để phù hợp với Thực tiễn; sẽ phải kể đến các nhà Lãnh đạo, Quản lý, Khoa học, Nghệ thuật của Pháp đã cùng Việt Nam làm nên kỳ tích trước 1945, hay trước Toàn quốc kháng chiến năm 1946, Lãnh tụ Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách Mở cửa và Hợp tác trên mọi lĩnh vực”; và “Dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà Tư bản, các nhà Kỹ thuật nước ngoài, trong tất cả các ngành Kỹ nghệ của mình”.

Ảnh: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASENA ở Singapore 2018, ở đó Việt Nam đề nghị các nước kiên định với quan điểm ASEAN về Biển Đông.

Dân tộc Việt Nam đủ sức mạnh làm nên điều Vĩ đại cả trong Chiến đấu và Phát triển; Vì chưa bao giờ Việt Nam có thuận lợi trên trường Quốc tế như bây giờ, và cũng chưa bao giờ đất nước cần Niềm tin, Chính thể, Con người của thế kỷ 21 như hôm nay. Đây là Cơ hội Lớn cho Chính thể và Xã hội vượt qua “Cái bóng của người khác” để trở về với chính mình, nhờ có nguồn “Hào kiệt đời nào cũng có”. Nếu như “Cái bóng của chính mình” là cách nói hình ảnh chỉ việc bị lệ thuộc vào thành tựu trong quá khứ của mình, thì “Cái bóng của người khác” là muốn nói đến việc còn tệ hơn là lệ thuộc vào thành tựu của người khác trong cả quá khứ và hiện tại.

Dân tộc Việt Nam là một Dân tộc “Mở”, đây là nền tảng và động lực cho Chính trị “Mở”, Thể chế “Mở” và “Văn hóa Mở”, tiền đề đưa Việt Nam thành một Quốc gia “Mở”, để toàn Dân tộc mạnh mẽ đồng hành cùng Thế giới, cùng Nhân loại.

Ảnh: Kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Bình luận