Ngài Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson (1743-1826) không  “Kiểm soát quyền lực” mà “Kiến tạo quyền lực”

Xưa nay, thành công thường kết hợp “Quyền lực cứng” và “Quyền lực mềm”. Theo sự phát triển của Nhân loại, tỷ lệ Quyền lực mềm ngày một lớn. Thấy rõ có thể kiểm soát Quyền lực cứng, song khó kiểm soát Quyền lực mềm, bởi rất khó kiểm soát Tầng lớp tinh hoa, vì khi bị ngăn cản, họ sẽ ẩn tàng, mà chính họ mới tạo ra Quyền lực mềm.

Ngài Thomas Jefferson (1743-1826) là Tổng thống thứ ba Hoa Kỳ, song Thế giới trân trọng không vì ông Kiểm soát Vật chất hay Quyền thế, mà vì ông đã Kiến tạo nên Quyền lực Văn hóa và Tri thức. Ông soạn Tuyên ngôn Độc lập Mỹ và đóng góp từ toán học, cơ học đến nông nghiệp, kiến trúc, là Chủ tịch Hội Triết học Hoa Kỳ.

Ảnh: Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson và tác phẩm “Bản án Chế độ Thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc. Những người vĩ đại như Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson, đều Lãnh đạo tức Dẫn dắt xã hội bằng Sức mạnh Văn hóa, chứ không bằng vũ lực và cường quyền.

Ngài Thomas Jefferson chỉ học chính quy ngành Luật, còn kiến trúc là tự học. Vậy mà khi sáng lập Đại học Virginia, ông tự thiết kế trường và dinh thự Monticello của ông. Hai công trình này cùng Tượng Nữ thần Tự do và Hội trường Độc lập ở Philadelphia, là ba công trình được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa hiện đại của Hoa Kỳ.

Ảnh: Dinh thự Monticello (ảnh trên) và Đại học Virginia (ảnh dưới). Hai trong số các tuyệt tác kiến trúc của cố Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson.
Ngài Thomas Jefferson (1743-1826) để lại những tài sản vô giá cho nước Mỹ và nhân loại, thể hiện rõ sự Tự do, Tự quyết, Thịnh vượng và nền Cộng hòa mới.

Bình luận