Ba lầnTuyên ngôn Độc lập: 1. Việt Nam Độc lập; 2: Việt Nam Độc lập và Bình đẳng với Trung Quốc; 3: Việt Nam Độc lập và “Sánh vai với các cường quốc 5 châu”

Hai mươi vạn quân Thanh bị quân Tây Sơn đánh tan tác mà chưa kịp hiểu vì sao. Chỉ thấy súng nổ vang rồi dũng binh và voi chiến như trên trời sa xuống, như dưới đất xông lên. Đó là cách đánh bách chiến, bách thắng của Quang Trung – vị Hoàng đế của Biển Đông. Hoàng đế Quang Trung đã làm cho Chân lý “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” trở thành hiện thực rõ nét cả ở đất liền, cả trên biển.

Ảnh: Hải quân của Hoàng đế Quang Trung làm chủ Biển Đông.

Hoàng đế Quang Trung là vị vua Việt Nam duy nhất từ năm 1789 tổ chức tác chiến với Hạm đội Hải quân nước xanh và lực lượng kiểu Thủy quân Lục chiến hạng nhất. Kiểu tác chiến này đến thế kỷ 20 mới được biết với quân đội Mỹ. Hải quân Việt Nam oai hùng khi đó là sự kết nối quốc tế giữa thủy binh người Chăm, hải tặc Trung Hoa và công nghệ hiện đại.

Hai Bà Trưng là tên gọi hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, hai vị nữ Anh hùng Dân tộc của người Việt. Hai Bà Trưng khởi binh chống nhà Hán, lên ngôi Trưng Nữ vương, lập quốc với Kinh đô tại Mê Linh. Sử gia Lê Văn Hưu trong Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương. Tiếc rằng, trong khoảng hơn nghìn năm sau, bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay, làm tôi tớ cho người phương Bắc, há chẳng xấu hổ với hai chị em họ Trưng là đàn bà hay sao? Ôi! Có thể gọi là tự vứt bỏ mình vậy”.

Ảnh: Lễ hội Kỷ niệm Hai Bà Trưng ở Sài Gòn năm 1961.

Việt sử Thông giám cương mục chép lời Vua Tự Đức: “Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, thế mà quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động triều đình Hán. Kìa bọn nam tử râu mày chịu khép nép làm tôi tớ người khác, chẳng những mặt dày thẹn chết lắm !”.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh viết Việt Nam Quốc sử Diễn ca, trong có đoạn: “Quân Tàu nhiều kẻ tham lam/ Dân ta há dễ chịu làm tôi ngươi/ Hai Bà Trưng có đại tài/ Phất cờ khởi nghĩa giết người tà gian/ Ra tay khôi phục giang san”. Tin là sau này, các nhà sử học sẽ viết những dòng hào hùng như vậy về Thời đại Việt Nam hôm nay.

Bình luận