Đổi mới 1986 trao Kinh tế Nông nghiệp cho Nông dân. Đổi mới 2016 là trao dần Kinh tế Công nghiệp cho Tư nhân; Đổi mới 2019 là để 5 Tầng lớp xã hội cùng tạo lập Triết lý

Tổng Bí thư đã chỉ rõ nguyên nhân của đất nước còn chưa phát triển là do Lý luận lạc hậu; Vậy, 5 Giới Tinh hoa, 5 Tầng lớp xã hội (Chính thể, Kinh tế, Tri thức, Cộng đồng, Tôn giáo) cần cùng làm rõ: Lạc hậu ở đâu? Vì sao lạc hậu? Khắc phục thế nào?… Làm rõ những vấn đề này thì Quốc hội, Chính phủ và Xã hội hoạt động mới hiệu quả; Bởi vì thiếu Triết lý nên Đại biểu Quốc hội phải vừa hành xử như công chức, tức “Nói theo Thủ trưởng”, lại vừa phải hành xử như Đảng viên, tức “Làm theo Nghị quyết”, mà ít hành xử như Đại biểu của Dân, thể hiện khi bàn về Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng tháng 6/2018:

Ảnh: Các Cộng đồng Tri thức, Nông nghiệp, Thương mại,… đang nỗ lực cùng Chính thể đưa đất nước ngày một phát triển.

Ý kiến của Tầng lớp Tri thức:

Tầng lớp Tri thức cho là kết cục sẽ rất xấu với đất nước, nếu Dự luật Đặc khu được duyệt. Nhiều thành viên Tổ Tư vấn trước đây của Thủ tướng, các Giáo sư người Việt tại Đại học ở Mỹ, Nhật,…; Nhiều tinh hoa trong Tầng lớp Tri thức đề nghị Quốc hội hủy bỏ Dự luật Đặc khu hàm chứa nhiều bất cập này; Cũng như cho rằng, Luật An ninh mạng không khả thi về “Khoa học”, mà chỉ tăng tính “Ra lệnh” cho một vài bộ phận của Tầng lớp Chính thể.

Ý kiến của Tầng lớp Cộng đồng:

Tầng lớp Cộng đồng cho là, Dự thảo Luật Đặc khu chỉ lợi cho cá nhân và “nhóm”, bất lợi cho Đất nướcHọ nói, về Thế tục Việt Nam chưa có “Lịch sử Bán nước”. Về Tâm linh thì Trời, Đất, Tiền nhân đâu để “Ai?” muốn làm gì thì làm. Người Việt quý trọng các Dân tộc khác, không thoát “Ai?” hay chống “Ai?”; Song cương quyết phản đối Chính thể xâm lược và Chính thể ươn hèn trước xâm lược.

Thế giới hơn 7 tỷ người muốn giúp ta và nước đông dân nhất cũng chỉ hơn 1 tỷ. Vậy đâu phải quá lo, quá sợ “Ai?”. Cần xem đây là cơ hội để Chính thể lấy lại Niềm tin; Không nên trót lệ thuộc “Ai?” rồi phải lùi duyệt Luật Đặc khu, song lại tìm cách “Khai thác chung” ở Biển Đông, vì làm thế chẳng khác mang dầu đi cứu hỏa.

Bình luận