Đang thêm nhiều người người “Xin việc”; Xã hội cần Đại học cung cấp người “Tạo việc”

Năm 2017 hơn 20 vạn sinh viên không có việc, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khuyên: “Không cứ ở Nhà nước. Hãy tự tìm việc chính đáng, tăng thu nhập, phát triển xã hội”. Không dễ vậy, vì vào Nhà nước đã nhàn, lại oai, xong dễ gì vào được. Trong khi đó, so với 10 năm trước quy mô Doanh nghiệp Việt Nam còn một nửa.

Một chuyên gia giải thích: “Ở Việt Nam, cứ 1 đồng lợi nhuận thì Doanh nghiệp mất 1,02 đồng “bôi trơn”. Họ sẽ co lại vì bị tước đoạt”. Chưa kể, không ít Đại học muốn sinh viên có việc làm, nên dễ đào tạo các ngành đã có, nên tâm thái “Xin” của sinh viên luôn sẵn.

Ảnh: Các Ngày hội tìm việc mở ra, song sinh viên thất nghiệp ngày càng tăng; vì ở ta vẫn là Kinh tế tiêu dùng như bất động sản, may mặc, thực phẩm, … và công nghệ lạc hậu.

Khó khăn là vậy, song chủ đề 2018 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vẫn là: “Khoa học công nghệ nâng tầm hội nhập”, và trường vẫn dẫn đầu Hệ Đại học Việt Nam về hai tiêu chí quan trọng là Danh tiếng học thuật và Danh tiếng với nhà tuyển dụng.

Ảnh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và một số Dự án đang tiến hành như với CTCP xây dựng Hạ tầng đô thị và Giao thông TRAINCO theo hình thức Công – Tư (PPP).

Nỗ lực vì một đại học tầm cỡ quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM vừa tiếp cận các nền giáo dục đại học tiên tiến quốc tế, vừa chú trọng hợp tác với các công ty, các tổ chức trong nước có năng lực xây dựng các Đề án phát triển.

Bình luận