Trang Web “Think Tank Vietnam”

Ngày 8/3/2019, cùng với Quỹ Think Tank Việt Nam, trang web “Think Tank Vietnam” được thành lập với mong muốn chia sẻ Nhận thức có từ các kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA trong gần 30 năm, tính từ năm 1992, nhất là những gì liên quan đến Think Tank, một vấn đề không thể thiếu trong một xã hội ngày càng phát triển, gắn với khát vọng Việt Nam “Sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Đồng thời bày tỏ nguyện vọng thông qua trang web được giao lưu, kết nối với Quý vị Tinh hoa, Quý vị Độc giả ở trong nước và ngoài nước, để cùng xây dựng “một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới (sự nghiệp thay đổi thế giới ngày một tốt đẹp)”.

Ảnh: Trang web “Think Tank Vietnam”

Với quan niệm có Niềm tin sáng suốt mới có Triết lý đúng đắn, có Triết lý đúng đắn mới có Hành động hiệu quả, giao diện Trang web “Think Tank Việt Nam” được thiết kế theo ba phần: Phần Niềm tin; Phần Triết lý; Phần Bài viết.

Phần Niềm tin bắt đầu bằng tên trang web gắn với cờ đỏ sao vàng với 5 cánh sao mỗi cánh có hình tam giác đều. Lá cờ này xuất hiện lần đầu ngày 19/5/1945 với tư cách hiệu kỳ của tổ chức dân sự đã đi vào lịch sử là “Việt Nam Độc lập Đồng Minh” và xuất hiện lần thứ hai ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình với tư cách Quốc kỳ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lá cờ của Bác Hồ này gắn với dòng chữ “Think Tank Vietnam” trên nền hình ảnh Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, Di sản Văn hóa Thế giới do tổ chức UNESCO công nhận, được xem là tượng trưng cho Văn hóa, Tri thức và Truyền thống Lịch sử của Việt Nam. Tiếp theo là hình ảnh miền núi, miền đồng bằng, miền biển, tượng trưng cho Tổ quốc Việt Nam; hình ảnh các cháu mẫu giáo, học sinh tiểu học và thanh niên, tượng trưng cho thế hệ trẻ Việt Nam; Sau cùng là lời căn dặn của Người đã sáng lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đảng Lao động Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam là Lãnh tụ Hồ Chí Minh “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”, khẳng định rõ Niềm tin: Việt Nam nhất định phát triển nhờ có: 1) Văn hóa & Tri thức; 2) Truyền thống lịch sử; 3) Đất nước; 4) Con người; 5) Niềm tin cốt lõi.  

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ bằng đoạn: “Tất cả mọi người sinh ra đều Bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được Sống, quyền Tự do và quyền Mưu cầu hạnh phúc”. Đây là Luật của Tạo hóa – Luật Trời. Các đạo luật do Con người ban hành chỉ tồn tại và được tôn trọng một khi phù hợp và tuân thủ Luật Trời, còn trái lại sớm muộn sẽ phải thay đổi. Nói cách khác, “Thần linh pháp quyền” phải là nền tảng cho “Trăm điều” mà Con người làm. Đây cũng là Niềm tin cốt lõi hay Niềm tin của Niềm tin cho Việt Nam và Nhân loại tiến bộ; và cũng là mục tiêu tối hậu, là động lực cho các hoạt động của trang web “Think Tank Vietnam”.   

Phần Triết lý được biểu trưng bằng phần mầu hồng có tên “21 Triết lý phát triển của Việt Nam thế kỷ 21”. Đây được xem là các triết lý cơ bản cho từng lĩnh vực kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thế kỷ 21 được xuất phát từ Niềm tin cốt lõi “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” và Chân lý “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”. Các triết lý này luôn được bổ sung trong quá trình phát triển. 

Phần Bài viết được bố trí ngay dưới phần Triết lý bao gồm các nội dung được trình bày trong thanh mầu xanh với 9 mục: Trang chủ; Triết lý; Kinh tế; Văn hóa; Giáo dục; Hội nhập; Di sản & Danh nhân; Khoa học & Công nghệ; Mạn đàm & Khác. Các bài viết thể hiện triết lý và hành động trong các lĩnh vực, các công việc cụ thể.

Ảnh: Các thành viên Hội đồng Biên tập trang web “Think Tank Vietnam”. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Ông Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Trưởng ban ban Tổ chức Trung ương, nguyên Hiệu phó Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; Ông Hà Tuấn Trung, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm tra; Ông Nguyễn Hồng Cơ, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng; TS. Minh Đường, Viện trưởng Viện nghiên cứu – Think Tank SENA; GS. Hoa Kỳ John GallupGiám đốc Chương trình Cử nhân Đại học Công lập Portland, Oregon, Mỹ. Nhiều năm làm chuyên gia cho Ngân hàng Thế giới và Bộ Ngành của Chính phủ Việt Nam; TS. Phạm Đình Tuyển, Viện phó Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA, Giám đốc Văn phòng Dự án 1, Trung tâm Phát triển Vùng SENA; Ông Trần Thanh Tùng, chuyên gia Viện nghiên cứu – Think Tank SENA.

Nguyễn Xuân Diệp

Bình luận