“Tiến ra Biển Đông” và “Tiến vào Biển người” HAY cùng lúc thúc đẩy quan hệ chiến lược với Mỹ và Trung Quốc

Hiếm có nước nào đưa Việt Nam sớm tới Hội nhập bằng Mỹ. Hiếm có nước nào giúp Việt Nam về Công nghệ, Văn hóa, Quân sự bằng Mỹ. Hiếm có nước nào giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền bằng Mỹ. Hiếm có nước nào nhiều người Việt đang và muốn đến bằng Mỹ,

Ảnh: Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong lần đến Việt Nam. Ông luôn coi trọng quan hệ Chính thể và Xã hội.

Ảnh: Biểu tình “Áo vàng” ở Paris đến tháng 1/2019 chưa dứt. Nguyên nhân là do Tổng thống và Chính thể Pháp chưa tôn trọng đúng mức vị thế và ý kiến xã hội, nên người dân Pháp biểu tình đòi quyền tự do chính đáng về “Cùng Nghĩ, cùng Làm”.

Hiếm có nước nào lại tương đồng văn hóa với Việt Nam bằng Trung Quốc. Hiếm có nước nào là thị trường lớn bằng Trung Quốc. Hiếm có nước nào có khả năng làm Việt Nam lệ thuộc và mất ổn định bằng Trung Quốc,…

Ảnh: Người dân Venezuela biểu tình đòi lật đổ Chính thể XHCN tháng 1/2019. Chính thể XHCN ở Venezuela theo đường lối “Cộng sản”, coi kinh tế Nhà nước là chủ đạo, quốc hữu hóa đất đai,… cho nên từ một đất nước giàu có, nay người dân lâm vào cảnh đói khổ, trung bình mỗi người dân bị sút 11kg, ba triệu người phải rời bỏ đất nước.

Ảnh: Tàu sân bay Type 001A do Trung Quốc sản xuất. Trung Quốc biết tầu sân bay này quá lạc hậu. Song họ không dùng để đối phó với Mỹ, đối thủ họ “Giấu mình chờ thời”. Họ dùng để trấn áp các nước nhỏ hơn.

Thế kỷ 21, “Tiến ra Biển lớn” có ý nghĩa mới: Thứ nhất, tiến ra “Biển Đông” để “Nhập” Công nghệ, Tài chính, Văn hóa từ Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp,… để tạo các sản phẩm mới; Thứ hai, tiến vào “Biển ngườiđể “Xuất” hàng hóa Việt Nam đến Thị trường lớn Trung Quốc, nhất là các Khu tự trị của nước này.

Bình luận