Triết lý là khi Nhà nước, Doanh nghiệp và Cộng đồng Xã hội “Cùng Nghĩ, cùng Làm”, thì sẽ xuất hiện tiền đề của thành công

Phong trào Chính phủ Kiến tạo & Quốc gia Khởi nghiệp đang thúc đẩy “Nhà nước Chỉ đạo, Nhà nước Tổ chức làm”, rồi  “Nhà nước Chỉ đạo, Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, giờ đây chuyển sang Giai đoạn “Nhà nước và Nhân dân cùng Dẫn dắt, cùng Hành động”.

Ảnh: Ngày 29/11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khai mạc Techfest 2018 và tuyên bố: m 2045 Việt Nam sẽ phải là Quốc gia phát triển. Ông đồng thuận với Triết lý: Rủi ro lớn nhất chính là không dám rủi ro, không dám Thay đổi, và hỏi các đại biểu “Các bạn đã sẵn sàng chấp nhận “Thử và Sai”?”.

Vậy là Triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh xem Đoàn kết tức Trân trọng, Liên kết, Thống nhất các sự Khác biệt, kể cả Đối lập, là tương đồng với Triết lý Hội nhập của thế kỷ 21, thể hiện qua Cách mạng Xã hội 4.0 với thực chất là kết nối giữa Thực tại thực và Thực tại ảo.

Điều này tức là trước hết phải Kiến tạo Triết lý, nhất là Triết lý về Tổ chức và Nhân sự. Ví như để xử lý việc biên chế ngày càng bành trướng đến quá sức chịu đựng của tổ chức, Tập đoàn Gartner nổi tiếng đưa ra khái niệm “Những người Đa năng” và coi là “Phương châm Chọn lựa & Đào tạo cán bộ”.

Ảnh: Ông bà Tổng thống Bill Clinton trong lần thăm Việt Nam. Cả hai ông bà đều là những người bạn lớn, những người đã góp phần rất lớn đưa quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ lên một tầm cao mới, tạo tiền đề cho Việt Nam tiến nhanh vào Hội nhập toàn cầu.

Gene Sperling, Cố vấn Kinh tế  của Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tác giả cuốn “Người thúc đẩy tăng trưởng” mô tả “Người đa năng” là những ai “Sẵn sàng tham gia Olympic, song chưa biết sẽ thi môn nào”, tức là sẵn sàng và đủ năng lực làm bất cứ việc gì với chất lượng cao. Vậy là “Người đa năng” thực chất cũng là “Người Kiến tạo & Khởi nghiệp”.

Bình luận