Phù hợp với khái niệm phổ quát, với Quy luật phát triển và với khát vọng tiến bộ của Dân tộc, cần sớm “cùng Đổi mới, cùng Sáng tạo” với Thế giới

Mỗi tổ chức muốn phát triển cần có đầy đủ bốn chức năng là: Chỉ đạo; Tham mưu; Phản biện; Thực hiện. Các Triều đại thịnh trị đề cao Tham mưu và Phản biện, như “Gián quan” là quan trực tiếp can gián vua. Dĩ nhiên, hai chức năng này vua chỉ giao cho các Tinh hoa của 5 Nhóm xã hội.

Ảnh: Họp Quốc hội tháng 5/2018. Không ít đại biểu Quốc hội nêu lên các bất cập đang diễn ra, từ Đặc khu đến Giáo dục và minh bạch Vốn Ngân sách hay xử bác sĩ trong vụ 8 bệnh nhân chết ở Hòa Bình, song ít có trả lời thỏa đáng.

Vua Lê Thánh Tông thực hiện chế độ “Tam quyền phân lập”, Ngài đặt ra Bộ Khoa để kiểm tra, giám sát các Bộ, trong đó, hệ thống các quan Khoa kiểm soát cụ thể công việc các Bộ: “Lại Bộ thăng bổ nhầm người thì Lại Khoa bác bỏ; Lễ Bộ nghi chế không hợp lệ thì Lễ Khoa hặc tâu (chất vấn); Hộ Khoa hặc tâu công việc xuất nộp (thu, chi) của Hộ Bộ; Hình Khoa xem xét việc Hình Bộ phải trái thế nào; Công Khoa kiểm điểm việc của Công Bộ siêng năng thế nào.” (Đại việt Sử ký toàn thư).

Ảnh: Lễ Kỷ niệm 600 năm Khởi nghĩa Lam sơn và 590 năm vua Lê Thái Tổ lên ngôi (1428 – 2018) ngày 28/5/2018, do Hội đồng dòng họ Lê toàn quốc tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Trên Thế giới, hầu khắp các nước đều coi trọng Tam quyền phân lập với 3 quyền của Nhà nước là Hành pháp, Tư pháp, Lập pháp. Ba quyền này được phân cho 3 cơ quan độc lập. Ở Việt Nam, hiện vẫn tồn tại quan niệm cho là không cần “Tam quyền phân lập”, vì cơ quan Nhà nước là do Quốc hội lập ra, phải báo cáo và bị Quốc hội giám sát, thế là đủ; Thế nhưng, Quốc hội khóa XIV 2017 có hơn 95% đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình luận